StrzelGola.pl STRONA GŁÓWNAREGULAMINBANERYKONTAKT
StartRegulamin

REGULAMIN SERWISU STRZELGOLA.PL

I. Definicje
 1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu.
 2. "DIGITAL AVENUE" - operator Serwisu, Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 00-158 przy ul. Nalewki 8 lok. 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 282571, wysokość kapitału zakładowego 1 271.002,70 PLN, posiadająca NIP 897-17-29-452, REGON 020512760, tel. (22) 627 37 58, e-mail: info@digitalavenue.pl.
 3. "Serwis" - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie StrzelGola.pl

II. Zasady ogólne i płatności
 1. Serwis zawiera elementy o tematyce erotycznej, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnej. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że posiada pełną zdolność do rozpoznania swoich czynów i kierowania swoim postępowaniem oraz że zawarte w Serwisie treści nie zostały mu przez nikogo narzucone i korzysta z nich z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
 2. Część Serwisu jest dostępna bezpłatnie. Płatne funkcje dostępne w Serwisie są wyraźnie oznaczone i opisane.
 3. Dostęp do płatnych funkcji w Serwisie realizowany jest poprzez kod otrzymany SMSem na wniosek Użytkownika.
 4. Koszt wysłania jednego SMS na numer 7248 wynosi 2 PLN + VAT (2,44 PLN brutto)
 5. Okres ważności kodu SMS wynosi 14 dni poczynając od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 poniżej niniejszego regulaminu.
 6. Jeden kod SMS można wykorzystać maksymalnie na trzech komputerach. Po wykorzystaniu kodu na trzech komputerach kod przedmiotowy traci ważność. Aby użyć kodu przeglądarka musi obsługiwać cookie (włączone ich przyjmowanie). Za panowne wykorzystanie kodu (liczone do limitu 3 różnych komputerów) traktowane jest także usunięcie kontrolnego pliku cookie z dysku, po usunięciu pliku cookie system przyjmuje, że jest to użycie kodu na kolejnym komputerze.
 7. DIGITAL AVENUE zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi SMS.

III. Odpowiedzialność
 1. Serwis StrzelGola.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez osoby niepełnoletnie wbrew zakazowi wyrażonemu w Serwisie, korzystanie z Serwisu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niestabilność systemu operacyjnego, utracone dane, przerwy w transferze i inne podobne jak również za błędy (luki) przeglądarek internetowych. Serwis StrzelGola.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu ponad przeciętną miarę. Zaleca się robienie półgodzinnych przerw po każdej pełnej godzinie korzystania z Serwisu.

IV. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące kodów SMS wysyłanych na telefony komórkowe należy kierować na adres e-mail: wapster@wapster.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej wskazanie numeru telefonu, z którego wysłany został SMS na numer 7248, numer kodu, datę i godzinę wysłania SMS oraz zwięzły opis problemu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie powiadomiony na podany adres e-mail.
 2. Ewentualne reklamacje nie dotyczące kodów SMS należy kierować na e-mail: info@digitalavenue.pl, ze wskazaniem co najmniej opisu problemu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie powiadomiony na podany adres e-mail.